Waarom Gewoon Doen

Gewoondoen inspiratie

De samenleving dat zijn wij allemaal.

Hoe we de samenleving inrichten en vormgeven is ook aan ons allemaal. Ieder voor zich kan daar een verandering teweegbrengen als we dat tenminste echt willen. Met het gedachtengoed van een werknemerscoöperatie willen wij bijdragen aan een mooiere wereld. Waarin mensen met plezier werken en gewaardeerd worden voor dat werk. Waarin we het horizontaal organiseren. Met als enige doel maatschappelijke winst.
Remmelt Schuuring stuurt voorlopig het overkoepelende proces waarin de mensen gaandeweg steeds meer zelf gaan doen. Meteen na de oprichting in 2012 begon de fase van het informeren van de mensen, het regelen van de communicatie naar buiten toe en het opzetten van een financieel fundament. Er is tijd nodig een dergelijke omslag, zowel intern als extern. Op dit moment fungeren de coöperaties veelal zelfstandig en daar waar nodig krijgen zij begeleiding en ondersteuning vanuit Gewoondoen.

In Gewoondoen huist het gedachtegoed. Hier vindt het creatieve en uitvoerende proces plaats.
Vanuit Gewoondoen organiseren wij vooral de spreekbeurten en workshops en wij werken er de nieuwe ideeën uit met betrekking tot werknemer coöperaties.

Een werknemerscoöperatie is toepasbaar op vele producten, diensten en branches.
Voor meer informatie bel of mail.....